krátkodobé pronájmy dlouhodobé pronájmy správa nemovitostí

Nadpis ......

Drazí hosté chtěli bychom abyste nám nechali Zv o našich službách a vašem pobytu:


Prohlašuji, že vyplněné údaje jsou pravdivé a že předávám byt ve stejném nebo lepším stavu než jsem jej převzal (pokud není specifikováno jinak viz. body výše)